Tag: Електромрежа

Конкурс за стипендирање

 Електромрежа Србије расписује
КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ 10 СТУДЕНАТА:
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Конкурс за стипендирање ученика

На основу члана 41. Статута Акционарског друштвa „Електромрежа Србије“, Београд (”Службени гласник РС”, бр. 88/2016) и Правилника о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању у ЕМС АД Београд бр. 1580 од 03.02.2017. године, са каснијим изменама и допунама, у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд, Директор расписује

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ 15 УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ТЕХНИЧКИХ ШКОЛА.