Tag: електроинжењер

Електроинжењер пројектант

Центар за заштиту и инжењеринг д.о.о. Нови Сад се бави: пројектовањем, стручним надзором, безбедношћу и здрављу на раду, заштитом од пожара, ванредним ситуацијама, системима техничког надзора (према Закону о приватном обезбеђењу).

Конкурс за електроинжењера

Moravka Pro d.o.o. је прехрамбена индустрија са дугогодишњим пословањем у области производње прехрамбених производа. За будући развој, ширење производног погона и асортимана расписује конкурс за више извршилаца за радна места: ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕР

Лесковац

Потребан пројектант-електроинжењер

Предузеће за инжењеринг, консалтинг, пројектовање и изградњу “СЕТ” д.о.о. основано је у новембру 2003. године са циљем да обавља послове планирања, пројектовања и изградње грађевинских објеката у области високоградње, од стамбених и стамбено – пословних, па све до индустријских објеката, области нискоградње, од путева до сложених инфраструктурних објеката, као и у области хидроградње.