Tag: доктор

Доктор ветеринарске медицине

Аqуариус д.о.о. је фирма која се већ више од 12 година бави продајом хране, ветеринарских дијета, суплемената, лекова и опреме за псе, мачке и остале ситне животиње.

Докторске студије електронике

Студијски програм докторских академских студија садрже обавезне и изборне предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова и дефинисан је Правилником о докторским студијама.

Софтверско инжењерство – докторске студије

Студијски програм докторских академских студија садрже обавезне и изборне предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова и дефинисан је Правилником о докторским студијама.