Tag: грађевина

Потребан грађевински техничар

Фирма Inno Tech d.o.o. Београд бави се делатношћу из области хидроизолације грађевинских објеката потребан:

  • Грађевински техничар, (1 извршилац)

Грађевински инжењер приправник

Енергопројект Нискоградња а.д. део је система ЕНЕРГОПРОЈЕКТ, једине компаније из овог дела света која се током 70 година налази међу најуспешнијим светским компанијама у области извођења радова и инжењеринг објеката нискоградње.

Конкурс за архитекту

Грађевинском предузећу Перим до.о. Београд потребан је: Архитекта. Услови: Архитектонска или грађевинска школа Искуство у архитектонским пројектовањима стамбено-пословних објеката (веће…