Tag: грам

Литерарни кoнкурс

Основна школа “14. октобар” из Београда расписује литерарни конкурс у оквиру пројектне недеље ШколоГрам – за(прати) мудро! Све детаље конкурса…