Tag: архитекта

Потребан архитекта – сарадник

Archinova  проширује тим за израду пројеката ентеријера пословних, јавних и стамбених објеката. Потребан је архитекта који жели да напредује и ради на извођачким пројектима ентеријера у Србији, како би заједно померали границе савременог пројектовања.

Потребан архитекта приправник

ДБА д.о.о. је компанија са традицијом од 15 година. Ангажовани смо на низу пројеката у Србији и региону на којима обављамо активности из домена пројектовања, пројект менаџмента и стручног надзора. Исто тако, повремено и за проверене реномиране клијенте изводимо радове или преузимамо улогу руководиоца пројекта у домену реализације.

Конкурс за архитекту

DBA d.o.o. је компанија са традицијом од 15 година. Ангажовани смо на низу пројеката у Србији и региону на којима обављамо активности из домена пројектовања, пројект менаџмента и стручног надзора. Исто тако, повремено и за проверене реномиране клијенте изводимо радове или преузимамо улогу руководиоца пројекта у домену реализације.