Tag: администрација

Пракса на пословима превођења и администрације

Derya Group пружа услуге консалтинга, превода и овере судског тумача. Наши клијенти су највеће турске компаније које послују на тржишту Србије. Тражимо практиканта на пословима превођења и администрације.

Пријави се за размену студената у Лисабону

Универзитет у Крагујевцу у сарадњи са Еразмус+ објавио је позив за стипендирану мобилност на Универзитету Нова у Лисабону (Португалија).