Tag: администрација

Потребан радник за продају туристичких аранжмана

Запошљавамо сезонског радника у период од 4 месеца на пословима продаје туристичких аранжмана и административни послови.

Потребан административни радник за зараде

Компанија Gain Solution d.o.o. тражи сараднике/сараднице за обављање послова обрачуна зарада (Pay roll) као и управљања обавезама запослених лица.