Tag: администрација

Потребан административни радник за зараде

Компанија Gain Solution d.o.o. тражи сараднике/сараднице за обављање послова обрачуна зарада (Pay roll) као и управљања обавезама запослених лица.