Стипендије

Студије економске политике и развој

Економски факултет Београд организује мастер студије на студијском програму мастер академских студија „Економска политика и развој“, који је намењен образовању стручњака мастер економиста из области економске политике и развоја.

Потребан мастер учитељ

Учитељски факултет Универзитета у Београду организује мастер студије на студијском програму Мастер учитељ, који траје годину дана и има 60 ЕСПБ.

Студије биоинжењеринга

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу у школској 2018/2019. години уписује студенте на мастер академске студије на следећем студијском програму:

Биоинжењеринг – једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ)
Број буџетских места: 0

Број самофинансирајућих места: 16 (10 на студијама на српском језику и 6 на студијама на енглеском језику)

Стипендије Немачке фондације за животну средину (ДБУ)

Немачка фондација за животну средину (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) објављује информацију о стално отвореном конкурсу за стипендије за праксу или истраживачки боравак у трајању од 6 до 12 месеци у организацијама у Немачкој (универзитети, институти, министарства, невладине организације, приватне компаније).