Стипендије

Шта мислиш о студијама телекомуникација?

Студијски програм докторских академских студија садрже обавезне и изборне предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова и дефинисан је Правилником о докторским студијама.

Докторске студије мехатронике

Докторске студије Мехатроника трају три године (шест семестара) и представљају наставак мастер студија (вреде 180 ЕСПБ). Након завршетка докторских студија студент стиче звање доктор наука мехатронике.

Студије пословних информационих система

Сврха студијског програма Пословни информациони системи је образовање економиста у области пословне информатике, у складу са потребама привреде, односно друштва.

Да ли те занимају студије економије?

Сврха студијског програма је образовање студената за професију Дипломирани економиста – мастер, трговина у складу са потребама друштва.