Школски кутак

Улога педагога у школи – подршка, не казна

„Није то лепо рећи школи, али није ни ружно, ако може бити корисно: децу треба боље познавати и више поштовати њихове могућности. А ми смо прво изсмислили школу па тек онда утврдили да немамо довољан број одговарајуће деце.“ Душко Радовић

Кривично право и психологија

Кривично право је грана права која се бави гоњењем учинилаца кривичних дела. Као таква, за њу су од значаја нека сазнања из психологије, која јој помажу да се приликом испитивања постојања одређеног кривичног дела и виности осумњиченог, дође до истинитог закључка.

Право Трећег рајха

Модерне државе и развитак идеје о праву сведоче о томе да људи често размишљају о својим правима и обесправљености. Када говоримо о правним порецима који су заправо били све оно што је супротно праву, аутентичан пример буде право Трећег рајха. У историји је било много државних система који нису били правни, али оно што је аутентично и представља преседан у историји модерних правних система је, заправо, правни поредак Трећег рајха.