• Студентске поликлинике – Нови Сад

  Студентска поликлиника Нови Сад је део Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад и намењена је свим студентима факултета и других високошколских установа у Новом Саду. Студентска амбуланта Нови Сад ...
 • Студентске поликлинике – Београд

  Студентске поликлинике у Београду намењене су свим студентима факултета и високих школа у Београду и пружају дијагностичке и рехабилитационе услуге у амбулантним условима и стационару, услуге интерне медицине, психијатрије, огтамологије, оториноларингологије, хирургије, ...
 • Студентске мензе – Ниш

  На сајту Студентског центра можете се обавестити о могућностима исхране, адресама студентских ресторана и начину израде студентских картица. Локације мензи: – Линијски ресторан код Техничких факултета на Градском пољу – Линијски ...
 • Студентске мензе – Крагујевац

  Студентске мензе: Ресторан Павиљона 1 Ресторан Павиљона 3 Ресторан на економском факултету Ресторан на Факултету медицинских наука Ресторан у објекту Клиничког центра За коришћење мензе потребно је извадити ISIC картицу ...
 • Студентске мензе – Нови Сад

  Исхрану студената у Новом Саду организује Студентски центар Нови Сад у три студентска ресторана. Објекти студентских ресторана налазе се на следећим локалитетима у Новом Саду: Ресторан 1, Михајла Пупина 20, ...