Конкурс за стипендирање

На основу члана 41. Статута Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 88/2016) и Правилника о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању у ЕМС АД Београд, број 021-00-ОПП-55/2017-001 од 28.11.2017. године са каснијим изменама, у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд, Директор ЕМС АД расписује
КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ 10 СТУДЕНАТА:
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА, УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА, УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА, УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Можда баш теби стипендија помогне да достигнеш свој сан!

Са циљем унапређења високошколског образовања у Србији и пружањем финансијске и каријерне подршке успешним и талентованим студентима електроенергетике.
ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ИМАЈУ:
• редовни студенти, смера електроенергетика, који у школској 2019/2020 години уписују трећу или четврту годину основних студија, а који нису обновили ни једну годину; студенти чија је просечна оцена остварена током досадашњег студирања најмање 8.00; студенти који имају држављанство Републике Србије са сталним боравком на територији Републике Србије;
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:
• уверење о уписаној трећој или четвртој години основних студија;
• потврда да је студент током студирања остварио просек оцена најмање 8.00;

•фотокопија личне карте (очитана ако је са чипом);
•фотокопија уверења о држављанству;
• кратка биографија са контакт подацима (телефон и маил адреса);

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ СТИПЕНДИРАЈУ:

  • да у року заврши студије; да током периода примања стипендије проведе 8-10 сати недељно у обављању практичних задатака у уговором предвиђеној организационој јединици ЕМС АД у сарадњи и договору са ментором; да се након завршених студија у року од 30 дана јави даваоцу стипендије ради могућности пријема у радни однос, да уколико добије понуду ЕМС АД закључи Уговор о раду и остане у Друштву најмање две године; уколико не прихвати понуду, дужан је да врати додељена/примљена средства са затезном каматом.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД Кнеза Милоша 11 11000 Београд
Матични број: 20054182
Пиб: 103921661
www.ems.rs
ЕМЦ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОБАВЕЗЕ ЕМС АД:

  • исплата стипендије у 10 месечних рада у висини од 18.000,00 РСД по једној рати;
  • обезбеђивање ментора студенту који је у процесу стипендирања;

Документацију доставити Сектору за развој људских потенцијала, на адресу : АД „Електромрежа Србије“, Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски на адресу hr@ems.rs.
Пријаве доставити до: 28.10.2019. године Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Коментари