Програм студентских стипендија компаније ManpowerGroup

Компанија ManpowerGroup креирала је програм студентских стипендија са циљем развоја талента код студената државних универзитета на територији Републике Србије, као један од пројеката усмерених на прославу десетогодишњице пословања у Србији.

ManpowerGroup даје стипендије најталентованијима!

Програм под називом „Видимо таленте скривене у вама“ за циљ има финансијску подршку 20 стипендиста различитих факултета, државних универзитета на територији Републике Србије, у распону од 100 до 200 евра месечно, првенствено усмерен на развој талента и вештина сваког појединца.

Конкурс је отворен за студенте друге, треће и четврте године основних студија, чије се школовање финансира из буџета и који су држављани Републике Србије, за следеће групације факултета:

 • Факултети друштвено – хуманистичких наука
 • Факултети природно-математичких наука
 • Факултети медицинских наука
 • Факултети уметности

Дефинисани критеријуми за доделу стипендије обухватају следеће:

 • Успех на факултету (висина просечне оцене свих положених испита и динамика студирања)
 • Материјално стање (опис материјалног стања и износ примања кандидата и чланова уже породице)
 • Професионални интервју (реализован од стране ManpowerGroup ХР консултаната, предвиђен за кандидате који уђу у ужи избор)

Неопходна документација за конкурисање укључује:

 • Биографију (ЦВ)
 • Податке очитане важеће личне карте или њену фотокопију (уколико није чипована)
 • Уверење о држављанству Републике Србије
 • Потврду факултета о упису године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије
 • Потврду факултета о свим положеним испитима са просечном оценом у досадашњем студирању
 • Потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о незапослености кандидата
 • Потврду о просечним примањима чланова уже породице за последњих 6 месеци, издату од стране послодаваца (у случају незапослености, доставити потврду о незапослености издату од стране Националне службе за запошљавање за сваког члана)
 • Попуњен образац за конкурисање за Стипендију (доступан приликом електронског аплицирања)

Конкурс је отворен у периоду од 06.03. до 31.03.2018. године.

За пријаву и додатне информације о програму студентских стипендија „Видимо таленте скривене у вама“ посети: Видимо таленте скривене у вама.

Извор: najstudent.com

Коментари