Удружење “Омладински центар ЦК13” из Новог Сада организује Семинар Алтернативних Политика : “Увод у промишљање мира” који је намењен младима како би их иницирао у етику и политику ненасиља. Програм отвара питања релевантна за препознавање насиља, опхођење са сукобима, отварајући простор за проналажење креативних начина трансформације сукоба.

Семинар Увод у промишљање мира

Назив: Семинар Алтернативних Политика: Увод у промишљање мира

Место: Омладински центар ЦК13, Војводе Бојовића 13, Нови Сад

Време: 15-16.6.2024, (11-17ч)

Водитељи семинара: Катарина Милићевић, Радомир Радевић (Центар за ненасилну акцију)

Циљна група: млади, чланови маргинализованих/непривилегованих заједница

Организатор: Омладински центар ЦК13

Контакт: Озрен Лазић, ozren@ck13.space, 0644201947

Семинар се реализује у оквиру пројекта “Право на мир” који заједнички спроводе Омладински центар ЦК13 из Новог Сада, Иницијатива младих за људска права из Подгорице и Центар за младе КВАРТ из Приједора. Пројекат је подржан регионалним програмом СМАРТ Балканс – Цивилно друштво за повезан Западни Балкан који реализују Центар за промоцију цивилног друштва (ЦПЦД), Центар за истраживање и креирање политика (ЦРПМ) и Институт за демократију и медијацију (ИДМ) уз финансијску подршку Министарства спољних послова Норвешке (НМФА).

Leave a comment