Потребни омладинци за посао office manager – а у Београду.

Потребан Office Manager

Опис посла:

  • проверавање опреме;
  • одржавање залиха;
  • реаговање на хитне ситуације;
  • одржавање хигијене објекта.

Радно време: од 08hдо 16h

Зарада: 300рсд/h.

Извор: Стартуј

Leave a comment