Познатом fast food-у потребни помоћни pizza мајстори.

Потребни пица мајстори

Опис посла: припремање pizza по утврђеном нормативу

Радно време: сменско 5-6 дана недељно

Цена сата: 384, 61 рсд нето. Рок за пријаву је 28.5.2024. године.

Извор: Стартуј

Leave a comment