Установа студентски културни центар Нови Сад расписује јавни позив за уметнике за пријаву пројеката и уметничких радова на основу Конкурса за финансирање уметничких дела из области визуелне уметности за 2024. годину, који је расписало Министарство културе Србије. Уметници који се пријављују могу конкурисати искључиво са једним уметничким делом, не старијим од 5 година.

Отворен конкурс СКЦНС-а за откуп уметничких дела из области визуелних уметности у 2024. години

Пријава уметника на конкурс треба да садржи:

  • Професионалну биографију уметника;
  • Репродукцију понуђеног дела у високој резолуцији (резолуција фотографије 300 дпи);
  • Каталошке податке о делу (назив дела, техника, димензије, година настанка);
  • Опис рада, концепт, идеја (максимално до 250 речи);
  • Цену дела у динарској противвредности у бруто износу;
  • Контакт подаци о уметнику (име и презиме, адреса становања, број телефона, важећа имејл адреса).

Рок за достављање конкурсне документације је 26. март 2024. године (до 23.59h), електронским путем на имејл адресу skcnsart@gmail.com, са назнаком Откуп Установе СКЦНС 2024. Конкурсна документација пристигла након назначеног рока неће ући у разматрање.

Пристиглу конкурсну документацију ће прегледати стручни тим Установе студентски културни центар Нови Сад, након чега ће одабране пријаве доставити на Конкурс за финансирање уметничких дела из области визуелне уметности за 2024. годину.

За додатна питања у вези са конкурсом можете писати на имејл адресу: skcnsart@gmail.com или позвати на број 021/2300596, радним данима, у периоду од 10 до 14 часова.

Leave a comment