Због потребе додатног ангажовања у магацинском простору ХИТНО су нам потребни омладинци.

Радник за слагање текстилне робе

Услови су следећи:
-радно време 5h дневно 4 дана у периоду од 9h до 14h или од 10hдо 15h.
-цена сата 300 дин
-локација Шимановци, обезбеђен превоз у оба правца
-опис посла: разврставање преслагање и слагање текстилне робе (мајице, џемпери, панталоне)

Извор: Стартуј

Leave a comment