Омладинска и студентска задруга Булевар има највећу понуду послова за студенте и омладинце. Преко омладинске и студентске задруге можете пронаћи оглас за посао у свим градовима Р. Србије и то: Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Краљево, Чачак и остале велике градове у Србији.

Анкетар на терену – омладинци

Место: Разни градови

Анкетар (омладинац) на терену

Оглас за посао за омладинце за анкетирање на терену за градове:

Инђија, Стара Пазова, Рума, Сремска Митровица, Шид, Зрењанин, Кикинда, Пландиште, Опово, Алибунар, Пећинци, Србобран, Оџаци, Бачка Паланка, Ваљево, Мионица, Нови Сад, Шабац, Лозница.
Опис посла:

-Анкетар на терену има задатак да спроводи истраживања путем личних интеракција с испитаницима.
-Главна одговорност анкетара је прикупљање тачних и поузданих података путем постављања питања и забележавања одговора.
-Одговори испитаника се бележе у таблет који се задужи од нас.
-Старост анкетара није битна.
-Флексибилно радно време, укључујући рад викендом које анкетари сами себи организују јер смо ми према клијентима одговорни роковима.
-Тема анкете су разноврсне: маркетиншка истраживања (телекомуникације, козметика, пиво,кафа…), као и политичка истраживања.
-Рад на терену.
-Све анкете подлежу телефонској контроли како би се утврдило да ли је анкетар испунио све обавезе које су му дате.
-Исплата је 25-ог у месецу за претходни месец преко задруге.
-Од анкетара се очекује да буде неутралан и објективан у постављању питања како би се избегла било каква утицања на одговоре.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити Омладинској и студентској задрузи на следеће начине:

Личним доласком на адресу: Кнегиње Зорке 5, Београд – Врачар

Телефоном

Електронским путем

Извор: Стартуј

Leave a comment