Потребан помоћни кувар у ресторану.

Потребан помоћни кувар у ресторану.

Опис посла: припрема хране, спремање

 • Место рада: Београд
 • Адреса:Булевар Маршала Толбухина 36
 •  Број извршилаца: тренутно потребан 1-2
 •  Цена радног сата: 336 динара сат
 •  Број радних дана у недељи: 6
 • Радно време: 08-14:30 и 14:30 -21
 •  Сменски рад: да прва и друга смена
 • Рад викендом? да
 • Датум почетка рада: најбрже могуће
 • Знање језика: небитно
 •  На који временски период је ангажовање? на дуже је нама потребно
 • Разговор код послодавца или упућујемо директно на рад? разговор код послодавца

Студентско-омладинске задруге могу ангажовати искључиво лица која нису млађа од 15 година ни старија од 30 година на основу Закона о задругама (члан 23). Остале пријаве неће бити узете у разматрање.

Извор: Стартуј

Leave a comment