HR Менаџер у центру Београда потребан.

HR Менаџер потребан

Опис посла:

 • Прилагођавање приоритета пословним захтевима
 • Креирање огласа за посао и преглед биографија (након обуке)
 • Заказивање и спровођење интервјуа са потенцијалним кандидатима и пословним комитентима (након обуке)
 • Припрема текста огласа и оглашавање конкурса за упражњена радна места
 • Основе административних активности, познавање Word-a i Excel-а

Очекујемо од вас:

 • Способност прилагођавања приоритетима
 • Предузимљивост с фокусом на резултате
 • Независност у раду, добра организација времена и жеља за учењем

Нудимо вам:

 • Могућност атрактивне зараде
 • Развој каријере кроз обуке, усавршавање и менторство
 • Радно време : 08h-16h или 10h-18h Викенд слободан

Студентско-омладинске задруге могу ангажовати искључиво лица која нису млађа од 15 година ни старија од 30 година на основу Закона о задругама (члан 23). Остале пријаве неће бити узете у разматрање.

Извор: Стартуј

Leave a comment