Пројекат: Како настају архиве?
16 – 24. децембар 2023.
Музеј савремене уметности Војводине (MSUV)

Пројекат: Како настају архиве?

Изложба: Како настају архиве? / 16 – 24. децембар 2023.
Разговори 16. децембар:
1. 16. 00 часова – Сусрети са архивом, чување архиве и дигитализација /Силвиа Дражић и Вера
Kopicl (оснивачице дигиталне збирке ЖеНСки музеј) и Дарка Радосављевић (директорка Ремонт – Независне уметничке асоцијације Ремонт)
2. 18.00 часова – Уметничке архиве, начини прикупљања и представљања / Славко Богдановић (аутор књиге Дивља слобода уметничке авангарде: Група КÔД у документима и времену) и Жељко Груловић (председник Мултимедијалног центра Лед Арт)
Разговоре ће модерирати: Данијела Халда (кустоскиња депоа Музеја савремене уметности Војводине)
Пројекат „Како настају архиве?“ је покушај Мултимедијалног центра Лед Арт да кроз изложбене активности и разговоре истражи и проблематизује теме сакупљања, формирања и похрањивања уметничких архива.
Пројекат је усмерен како на уметнике, уметничке групе и организације који су формирали своје архиве, тако и на млађе уметнике/це који тек започињу свој уметничку праксу, као и на стручну публику, специфично на кустосе/киње и историчаре/ке уметности који се баве архивском грађом.
Циљ пројекта је да се током три онлајн разговора који представљају радни процес за креирање програма: панел дискусије и изложбе, који ће бити реализовани у Музеју савремене уметности Војводине, представе разноврсни приступи архивирања савремених уметничких пракси из позиције независног сектора, појединаца/ки и културних институција.
На изложби ће бити престављена архива уметничке групе Лед Арт од формирања групе (1992), интернет платформа ЖеНСки музеј, публикације и фотодокументација коју удружење (Ре)Конекција поседује у архиви, часописи Ремонт – публикације Ремонт – Независне
уметничке асоцијације, и белешке које појашњавају процес дигитализације са којим се НУА Ремонт сусрела током претходних година. Поставку чини и књига Славка Богдановића “Дивља слобода уметничке авангарде: Група КÔД у документима и времену”, о којој ћемо детаљније
приступити током разговора.

Институт Томислав Готовац ће бити представљен у форми онлине интервјуа који смо одржали са директором института Дарком Шимичићем, а део изложбене целине ће бити фото и видео документација приказа простора – музеја Томислава Готовца у Загребу.
Учесници и учеснице пројекта: Силвиа Дражић и Вера Копицл (оснивачице дигиталне збирке ЖеНСки музеј,) Дарка Радосављевић (директорка Ремонт – Независне уметничке асоцијације), Дарко Шимичић (директор удружења Институт Томислав Готовац) Славко Богдановић (аутор књиге Дивља слобода уметничке авангарде: Група КÔД у документима и времену), Данијела Халда (кустоскиња депоа Музеја савремене уметности Војводине,) Жељко Груловић (председник Мултимедијалног центра Лед Арт) Дарија Драгојловић и Немања Миленковић (уредници ликовног програма и ПР испред Мултимедијалног центра Лед Арт)

Пројекат реализује Мултимедијални центар Лед Арт у сарадњи са Музејом савремене уметности Војводине. Пројекат је финансијски подржан од Градске управе за културу Нови Сад.

Leave a comment