Расписан је IAESTE конкурс за стручну праксу и усавршавање у иностранству у току 2024. године који је намењен студентима.

Стручна пракса у иностранству

Право да конкуришу имају студенти:

IV и V године студија:

 • Архитектонског факултета
 • Биолошког факултета
 • Електротехничког факултета
 • Фармацеутског факултета
 • Физичког факултета
 • Физичко-хемијског факултета
 • ФОН-а
 • Грађевинског факултета
 • Хемијског факултета
 • Математичког факултета
 • Машинског факултета
 • Пољопривредног факултета
 • Рударско-геолошког факултета
 • Саобраћајног факултета
 • ТМФ-а
 • Шумарског факултета

Кандидати треба да испуњавају следеће услове:

 • да имају статус студента у овој школској години
 • да им је просечна оцена већа од 7,50
 • да нису старији од 28 година
 • да владају једним од следећих страних језика: енглеским, немачким, шпанским

По завршетку конкурса факултети ће, на основу просечне оцене, утврдити ранг листе и доставити их пододбору IAESTE Београд до 2024. године.

Извор: Стартуј

 

Leave a comment