Јавнобележничкој канцеларији је потребан дипломирани правник. Радно искуство није неопходно.

Потребан дипломирани правник

Опис посла: рад са странкама, преглед документације и припрема предмета за оверу, овера уговора.

Извор: Стартуј

Leave a comment