Менструално сиромаштво представља занемарену кризу јавног здравља на коју утиче немогућност куповине менструалних хигијенских производа али и неправилна и недовољна информисаност и брига о менструалном здрављу.

Долазак менструације представља ново поглавље у развоју женског тела и психе. За правилан и здрав развој потребно је разумети све нове надолазеће емоције, потребе и промене. Али шта ако не постоји могућност информисања, слободног избора и рада на самопоуздању и развијању? Да ли менструално сиромаштво угрожава људска права?

Људска права као концепт који се базира на идеји да људска бића имају универзална и једнака права, су и даље предмет филозофских, правних и политичких расправа. Иако постоје различите врсте правних регулатива, право на информисање и здравство се никако не искључује. Брига о људском достојанству је оно што нам доносе ова права, али баш у погледу права на здравство и информисаност појављује се велика занемарена криза јавног здравља.

Људска права су права која свако људско биће има на основу свог људског достојанства. Менструација је суштински повезана са људским достојанством – када људи не могу да приступе сигурним купатилима и сигурним и ефикасним средствима за вођење своје менструалне хигијене, нису у стању да достојанствено управљају својом менструацијом- наводи се у истраживању Популационог фонда Уједињених нација.

Менструално сиромаштво тако постаје последица великог броја чинилаца који су свакодневица живота жене. Како би лакше разумели како долази до настанка менструалног сиромаштва, ево неколико примера из наше земље али и земаља света које се боре са овом кризом.

Материјална немогућност куповине менструалних производа

Када помислите на кризу, сигурно помислите на материјалну немогућност куповине производа који су битан део свакодневице човека. У том погледу, менструални производи, који су потребни женској популацији, утичи на квалитет живота, како физички тако и ментално.

Велики број земаља које јесу индустријски и материјално развијене, такође се боре са менструалним сиромаштвом као и земље које нису у развитку. То значи да жене немају подједнаку могућност куповине ових производа, да је порез на ове производе висок, да не постоји велика понуда производа на тржишту али и да остали чиниоци нису у фокусу када је у питању брига о здрављу.

Половина светске популације – преко 1,9 милијарди људи, жена – има менструацију, али се процењује да 500 милиона жена живи без адекватне менструалне хигијене.

Милиони људи у развијеним земљама и земљама у развоју подједнако доживљавају менструално сиромаштва, али оно несразмерно утиче на заједнице са ниским приходима. Глобално, 12,8% жена и девојака живи у сиромаштву и бори се за приступ ресурсима за управљање менструацијом- наводи UN Women.

Различита истраживања доказују да у земљама Африке 27% становништва има основне санитарне услове, док у Нигерији око 25% жена нема могућност куповине менструалних производа па често изостају са посла или из школе.

Како би се менструално сиромаштво смањило у земљама широм света кампања GlobalV-TabooTracker бренда Libresse у сарадњи са организацијама попут УНИЦЕФ-а обишла је земље попут Камбоџе, Мексика, Колумбије али и Италије, Француске и Холандије у нади да омогуће лакши приступ производима који су битни за вођење менструалне хигијене.

www.libresse.rs

Након пандемије, велики број развијених земаља почео је разматрати питање висине пореза на менструалне производе, па тако у Хрватској имамо смањење са 25% на 13%, а у Шпанији се подиже свест о родној равноправности на начин да жене сада имају плаћено одсуство због јаких менструалних болова. О теми висине пореза на менструалне производе, који се назива и пинк такса, у нашој земљи бави се удружење Женска иницијатива, које својим радом утиче на обезбеђивање менструалних хигијенских производа у свим образовним установама у нашој земљи, али самим тим и разлозима за смањење пореза који утиче на цену производа, квалитет производа па и на здравље.

Pixabay

Пандемија као и остале ситуације у свету су у протеклих пар месеци веома утицале на пораст цена менструалних производа. Просечна цена паковања уложака током наше прве анкете коју су  имале прилику да попуните студенткиње Филозофског факултета 2021. године, била је 220 динара док она данас варира од 300 до 600 динара.Истраживањима је доказано да 1 од 4 жене има проблем да купи хигијенске улошке. Резултати наше анкете приказују да се 23% испитаница, које су попуниле нашу анкету,  понекад догоди да морају да бирају између уложака и других животних намирница, док је на питање да ли се нађу у ситуацији да купују јефтинији производ који не користе одговорило је са ДА чак 61%- каже удружење Женска иницијатива.

Период након пандемије био је плодно тло за истраживање куповне моћи и како је она утицала на куповину менструалних производа. Једно истраживање је показало да је 1 од 4 особе између 13 и 35 година пријавила да им је било теже да управљају својим менструацијама током пандемије.

Здравствени радници које је Plan International анкетирао у 30 земаља рекли су да несташице или поремећени ланци снабдевања утичу на велике проблеме у приступу менструалним производима. Већина учесника истраживања, 68%, такође је приметила да је ограничен приступ санитарним просторијама али и да повећање цена санитарних производа погоршава менструално сиромаштво.

У нашој земљи порез на менструалне производе износи 20%, што значи да се ови производи опорезују као луксузни производи. Уколико погледамо Индекс потрошачких цена у октобру 2023. године на сајту Републичког завода за статистику, можемо видети да цене производа и услуга личне потрошње у октобру 2023. године, у односу на септембар 2023. године, у просеку су више за 0,3%. Потрошачке цене у октобру 2023. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 8,5%, док су у поређењу са децембром 2022. године у просеку повећане за 7,0%. Ови подаци доводе нас до тога да се и цене менструалних производа мењају, а да пинк таксе и даље владају на тржишту.

Поменуто истраживање Женске иницијативе навело је Повереницу за заштиту равноправности, Бранкицу Јанковић, да пошаље иницијативу за смањење пореза на све менструалне производе Министарству финансија. Овај корак предузет је у августу ове године, а борба за равноправност још увек траје.

Немогућност информисања о развоју током менструације

Разлог настанка менструалног сиромаштва веома често се веже за немогућност куповине производа, као што је већ и наведено! Међутим, занемаривање пинк такси и мањак производа на тржишту извире из недовољне информисаности о проблемима које доноси менструално сиромаштво.

Право на информисаност, право на рад, право на школовање и здравствену негу јесу људска права која доносе достојанствен живот женама широм света а све произлази из недопуштања настанка митова и заблуда о менструацији и менструалним производима.

Стигма, срамота, која се веже за ову тему, утиче на грађење свести о развоју тела током пубертета. Уколико се девојчице у том, најранијем периоду не информишу правилно о главном процесу њиховог развијања, може довести до стицања погрешних ставова који могу бити кобни како по здравље тако и по њен положају друштву.

Неинформисаност о овој теми може утицати на њен контакт са околином у којој жена има различите улоге у којима се свакодневно проналази, расте и развија а како би у потпуности била посвећена свом развоју различите едукације, радионице и разговори упућују жену на редовну бригу о балансу свог тела који је значајни показатељи њеног, нашег здравља- наводе из Женске иницијативе.

Савеснија брига о телу захтева свакодневно истраживање о развоју, праћењу промена, прилагођавању њима и проналажењу производа који задовољавају све наше потребе. Важно је да се прилагођавамо потребама нашег тела и да га слушамо, а у томе ће нам помоћи наше знање, разумевање тржишта и праћење промена на телу.

Unsplash

Mенструално сиромаштво зато представља занемарену кризу јавног здравља јер свест о потребама и развоју женског тела није довољно развијена. Борба за равноправност и достојанствен живот захтева јасне аргументе и истраживања који ће показати колико је важно да жена буде информисана, али и финансијски стабилна како би себи омогућила превентивне гинеколошке прегледе али и производе који ће задовољити све потребе.

У неком од наредних текстова, пишемо вам који су то најбољи начини бриге о менструалном здрављу и које кораке морамо предузети како бисмо се упознали са свим променама у нашем телу који нам дају сигнале да нешто није у реду, а промена менструалног циклуса је углавном прва црвена заставица!

 

Јована Мрдаљ

(под менторством Варваре Лазаревић и Ирене Спасић)

Leave a comment