Двадесет шести по реду WaterWorkshop  под називом „Квалитет вода“ одржан је на Природно-матемaтичком факултету у Новом Саду у периоду од 20-22. септембра 2023. године.

WaterWorkshop Квалитет вода

WaterWorkshop-а су организовали: Едукативни центар за заштиту животне средине ЕДЕН; Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине; Фондација “Доц др Милена Далмација” уз подршку реализaцији програма од стране Фонда за науку Републике Србије кроз БЕуСЕД пројекат ИДЕЈЕ и ЕУ Horizon Europe SmartWaterTwin пројекта.

Одржан је низ предавања универзитетских професора и стручњака из земље и иностранства. Учешће у програму су узели и представници Министарства заштите животне средине Републике Србије, Удружења за технологију воде и санитарно инжињерство и Јавних комуналних предузећа.

Студентска секција “Кампус за будућност: Одрживост у фокусу” реализовала се уз учешће студената, будућих стручњака у овој области, из земље и региона.

Leave a comment