Инфостуд, у чијем су склопу сајтови Poslovi.infostud.com i Startuj.com, спроводи истраживање са циљем да унапреди огласе са праксама.

Помозите нам да унапредимо огласе с праксама!

Издвоји неколико минута и помози нам да унапредимо огласе са праксама!

Попуни анкету, кликом на линк овде.

Leave a comment