Потребан пројектант – приправник.

Потребан пројектант – приправник 

Опис посла:

 • Израда пројектно-техничке документације;
 • Рад у 2D i BIM (Revit) окружењу;
 • Израда 3D модела објеката и ентеријера;
 • Израда предмера и предрачуна;
 • Координација са сарадницима у свим фазама пројектовања,
 • Обилазак терена,организација послова на градилишту,попуњавање грађевинског дневника,достављање података о изведеним радовима на градилишту;
 • Организација, праћење и контрола рада подизвођача/коопераната;
 • Израда ситуација, обрачуна радова, организација и контрола вођења градилишне документације.
 • Контрола квалитета извршених радова,
 • Израда периодичних извештаја о напредовању радова на градилишту.

Услови:

 • Пожељно високо образовање;
 • Знање енглеског језика;
 • Способност одговорног индивидуалног, као и ефикасног тимског рада;
 • Поседовање возачке дозволе Б категорије,
 • Рад на рачунару – ExcelL,Word i AutoCAD.

Ми нудимо:

 • Рад на великим и изазовним пројектима;
 • Рад у динамичном тиму;
 • Стручно и техничко усавршавање кроз тимски рад у циљу професионалног напредовања;
 • Пријатно радно окружење,
 • Одличне могућности за даљи развој каријере.

Извор: Стартуј

Leave a comment