Департман за архитектуру и урбанизам има модеран и отворен наставни план и програм, у јединству теорије и праксе, локалних утицаја и светских трендова, базиран на комбинацији архитектуре као уметности и као грађене средине од великог социјалног, економског, техничког, културног и развојног значаја.

Докторске студије архитектуре

Докторске академске студије Архитектуре трају три године. Након завршетка докторских студија студент стиче звање доктор наука архитектуре.

Студенти стичу компетенције за високо квалитетан и самосталан научно-истраживачки рад, критичко процењивање других и вођење оригиналних научних истраживања која омогућавају развој нових технологија и доприносе општем развоју друштва.Кроз бројне семинаре, симпозијуме, конгресе, конкурсе, изложбе и спортске сусрете студенти стичу додатна знања из ове области као и познанства и контакте са колегама из других средина, размењују се искуства и процењују појединачне и колективне позиције у окружењу.

Погледајте наставни план и распоред предмета по семестрима и годинама студија.

Leave a comment