Универзитет уметности у Београду организује програм мастер студија Уметност и дизајн видео – игара.

На овај програм се може уписати до 30 студената (минимум 10 уписаних од тога 5 буџетских), програм се изводи на српском језику.

Завршетком овог студијског програма стиче се 90 ЕСПБ. Цена: 240.000 дин (80.000 по семестру).

 

Да ли те занимају студије?

Циљ
По завршеним мастер студијама Уметност и дизајн видео игара од студента се очекује да ће бити оспособљен за ефикасан тимски рад са различитим профилима стручњака дизајнерима, уметницима и програмерима – ангажованим у продукцији видео игара. Истовремено би требало да је овладао општим академским знањима и вештинама, уметничким и техничко-технолошким аспектима везаним за област дизајна и продукције видео-игара, као и другим сродним гранама креативних индустрија.

Више информација о студијском програму можете пронаћи овде.

Услови за упис
Мастер академске студије могу уписати кандидати који су завршили:

Четворогодишње академске основне студије, односно који су стекли 240 ЕСПБ;
основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (2005).
Конкурс за упис
Конкурс за упис на студије за школску 2023/24. можете пронаћи овде.

Извор: Стартуј

Leave a comment