Докторске студије Мехатроника трају три године (шест семестара) и представљају наставак мастер студија (вреде 180 ЕСПБ). Након завршетка докторских студија студент стиче звање доктор наука мехатронике.

Студије мехатронике

Погледајте наставни план и распоред предмета по семестрима и годинама студија.

Извор: Стартуј

Leave a comment