Свако од нас на сам помен конкуренције има одређену замисао. Међутим, тај појам је и научно и опште шири од оног појма који имамо у глави.

Конкуренцију би сви на прву помисао повезали са неким негативним понашањем. За свакога од нас конкуренција представља начин надметања и истицања себе и својих квалитета потискивањем квалитета свих осталих. Међутим, колико год некада будила оне најгоре особине у човеку, конкуренција има један позитиван ефекат на нас и на свет око нас. Уколико немамо конкуренције, и ми бисмо затајили и не бисмо се трудили да будемо што бољи. Са друге стране, конкуренција би допринела томе да ми усавршавамо своје вештине и будемо још бољи него што јесмо. Зато је конкуренција и добра, јер на неки посредан начин доприноси општем усавршавању.

ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ КОНКУРЕНЦИЈЕ

Већина би рекла да је такмичити се и бити конкурентан нормално. То је просто у природи људског бића. Жеља да се буде бољи од других ствара могућност да свако од нас представља своју најбољу верзију. Глобално гледано, једна област може да дође до свог процвата уколико расте свест о потреби конкуренције.
Међутим, оно што је критично и спорно јесте да конкуренција може произвести неке проблеме. Садржина свих тих проблема јесте страх од конкуренције. Страх од конкуренције може допринети блокади и повлачењу из “утакмице”. То је свакако негативна појава коју морамо пренебрегнути. Конкуренција је здрава, конкуренција је и потребна. Логично је да сви не можемо бити први, али било које место да заузимамо, не смемо се повлачити ако нисмо остварили своје најбоље резултате, већ се даље треба борити. Страх од конкуренције не доприноси само блокади. Он може допринети и неким другим негативним појавама. Једна од њих свакако јесу “прљаве игре” и “недозвољена средства”. Конкуренција која за своје примарно значење има такмичење и надметање може допринети томе да здрава утакмица оде у недоглед. Како би се то предупредило, једини начин јесте да се развија свест о потреби конкуренције, о “фер плеју” и усмеравање на развијање сопствених могућности, а не за сузбијање туђих капацитета.

НАУЧНИ АСПЕКТИ КОНКУРЕНЦИЈЕ

Психолошко изучавање конкуренције свакако представља један од научних аспеката конкуренције. Међутим, конкуренција се посебно изучава са биолошког и економског аспекта.
Када говоримо о биологији, конкуренција представља надметање међу живим организмима, односно биљкама. Као и код људи, конкуретнија биљка, односно она која заузме више простора, има више светлости, има и већег простора за раст и развој. Она се огледа или кроз борбу за ограничене ресурсе (интереферентна конкуренција ), или кроз дељење ограничених ресурса (експлоатациона конкуренција) или пак кроз дељење заједничког предатора (привидна конкуренција). Као што можемо и видети, у природи појавни облици конкуренције односе се на борбу живих бића на опстанак.
Слична овој јесте и конкуренција у економији. Конкуренција у економији представља надметање између привредних субјеката (предузетника и привредних друштава). Суштина конкуренције у економији огледа се у надметању привредних субјеката ради стицања повољне позиције на тржишту и остваривања већег профита. Аспекти у погледу којих се субјекти надмећу јесу услови које они својим крајњим корисницима нуде у погледу квалитета, цене, иновација. Шире гледано конкуренција би требало да подстиче привредни развој и економију једне земље зато што подстиче привредне субјекте да буду што бољи. Међутим, попут сваког такмичења, односно надметања, конкуренција може допринети стварању многобројних злоупотреба. Те злоупотребе најчешће везују за “велике играче” који се служе свим средствима како би опстали на тржишту и остварили најбољу позицију.

ПРАВНА ЗАШТИТА

Посебан научни аспект конкуренција има када је реч о праву. Наиме, постоји посебна научна дисциплина Право конкуренције која се бави сузбијањем негативних аспеката конкуренције. Заправо, правним правилима ове области права има се за циљ да се одржи здрава конкуренција на тржишту сузбијањем злоупотреба које се претежно везују за “велике играче”. Поштовање ових правила доприноси остваривању слободне тржишне утакмице која је тековина модерне економије.  Право конкуренције нема за циљ сузбијање конкуренције као такве, већ оно омогућава искоришћавање свих економских и друштвених бенефита конкуренције. Стога се правом конкуренције има за циљ спречавање нарушавања конкуренције.
У нашој земљи донет је Закон о заштити конкуренције. Надлежни орган за спровођење заштите конкуренције јесте Комисија за заштиту конкуренције. Комисија има бројне надлежности и поступа у складу са поменутим законом, као и у складу са донесеним подзаконским прописима.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА СЕКУЛИЋ
ИЗВОР: UNSPLASH.COM

Leave a comment