DOO „EMERALD HILL“ NOVI SAD, расписује оглас за пријем једног извршиоца ради стручног оспособљавања за самосталан рад у струци, за обављање послова: ПОСЛОВНИ АСИСТЕНТ

Да ли те занима овај посао?

УСЛОВИ: 

 • IV степен стручне спреме економске или друге струке,
 • Без радног искуства,
 • Основно познавање рада у Microsoft office-u: Excel (рад у табелама), Word (куцање) и Оutlook,
 • Возачка дозвола „Б“ категорије, активан возач.

РАДНИ ЗАДАЦИ:

 • Прима, прослеђује и шаље мејлове са официјалне мејл адресе,
 • Обавља административно техничке послове везане за организацију састанака у Друштву,
 • Води евиденцију службених обавеза, планира и припрема потребну документацију /информације за директоре предузећа везано за дате обавезе,
 • Прима странке и води евиденцију о томе,
 • Комуницира са странкама директора и у сарадњи са директорима заказује им састанак или разговор,
 • Прима телефонске позиве,
 • Води интерну дистрибуцију поште и других материјала,
 • Води различите евиденције од значаја за успостављање комуникације са другим привредним друштвима и физичким лицима,
 • Свакодневно посећује сајтове привредних друштава и државних органа од интереса за Друштво и благовремено обавештава о битним садржајима,
 • Свакодневно посећује сајтове релевантних дневних новина и часописа и обавештава директоре о битним информацијама за рад привредног друштва,
 • Обавља послове везане за службена путовања, припрема документацију и прослеђује надлежним службама.

НУДИМО:

 • Конкурентну зараду,
 • Пријатно и динамично радно окружење.

ОД КАНДИДАТА ОЧЕКУЈЕМО:

 • Самоиницијативност,
 • Одлучност,
 • Самосталност у раду,
 • Поштовање свих уговорених рокова.

НАПОМЕНА: 

 • На разговор ће бити позвани само одабрани кандидати.

Извор: Стартуј

Leave a comment