Производно машинство је суштина машинске струке и обухвата знање неопходно за трансформацију полазног материјала у коначни производ.

Циљ студијског програма производног машинства је образовање и оспособљавање стручњака из области производног машинства за рад у разнородним и динамичним условима. Студијски програм конципиран је тако да студентима даје различит ниво способности конструисања и пројектовања технологија, алата и машина неопходних за обраду материјала, као и одржавања и експлоатације производних погона и постројења, те знања потребних за развој припадајућих програмских алата и опреме за њихов рад, симулацију, повезивање и координацију.

Да ли те занимају ове студије?

Мастер академске студије Производно машинство трају једну годину (два семестра) и представљају наставак основних академских студија (вреде додатних 60 ЕСПБ). Након завршетка другог степена студент стиче укупно 300 ЕСПБ и звање: Мастер инжењер машинства.

 

Студент има могућност избора неког од смерова:

  • Рачунаром подржане технологије
  • Савремене технологије обликовања материјала
  • Савремене технологије обликовања пластике
  • Прецизно инжењерство
  • Софтвер за машинство

Погледајте наставни план и распоред предмета по семестрима и годинама студија.

Упис
За упис на мастер академске студије могу конкурисати лица са завршеним одговарајућим основних академским студијама у трајању од три године и које вреде најмање 180 ЕСПБ за студијске програме које трају две године, односно у трајању од четири године и које вреде најмање 240 ЕСПБ за студијске програме које трају једну годину и које вреде најмање 60 ЕСПБ.

 

Могућност запошљавања
Дипломирани инжењери производног машинства се запошљавају највише у предузећима из области металне индустрије, истраживачко-развојним центрима, на пословима одржавања у практично свим предузећима и установама, као и у малим и средњим предузећима, која представљају основни правац развоја српске привреде у 21. веку. Производно машинство је прави програм за оне који желе да се баве перспективним техничко-технолошким занимањем.

Извор: Стартуј

Leave a comment