Потребна нам је особа за рад на радном месту педагог.

Да ли те занима посао педагога?

Квалификације:

 • Дипломирани педагог – мастер;
 • Познавање рада на рачунару и рада у MS Office paketu (Word, Excel, PowerPoint);
 • Радно искуство није обавезно али може бити предност.

Опис послова

 • Вођење педагошке и остале документације на нивоу установе;
 • Учешће у планирању и реализацији васпитно-образовног рада;
 • Учествовање у раду органа установе (већа, активи, тимови);
 • Праћење дечијег развоја и напредовања;
 • Континуирана сарадња са породицом;
 • Сарадња са локалном заједницом;
 • Административни послови.

Ми Вам нудимо:

 • Запослење на дужи временски период – могућност сталног запослења;
 • Континуирано стручно усавршавање;
 • Рад у динамичном колективу.

Биће контактирани само кандидати који испуњавају наведене критеријуме и уђу у ужи избор.

Извор: Стартуј

Leave a comment