Због обима посла на нашој фарми у Владимировцу, тражимо појачање на позицији:

  • Ветеринарски техничар

Владимировац (1 извршилац)

Да ли те занима лечење животиња?

Задаци:

  • Учествује у процесу оплодње стоке
  • Одговоран је за правилно руковање и одржавање објеката и опреме
  • Прати исправност сточне хране
  • Учествује у обиласку и прегледу животиња
  • Спроводи терапије и профилаксе у договору са ветеринаром

Услови:

  • ССС (ветеринарски техничар)
  • Радно искуство није неопходно

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

У процесу селекције кандидати неће бити непосредно нити посредно дискриминисани у односу на здравствено стање, односно инвалидност, пол, боју коже, старост, националну припадност, вероисповест, брачни статус, сексуално или политичко опредељење, чланство у различитим организацијама или неко друго лично својство.

Слањем пријаве кандидат даје сагласност да се његови лични подаци обрађују у процесу селекције у складу са Законом о заштити података о личности.

Извор: Стартуј

Leave a comment