Потребан дипломирани правник за разноврсне правне послове у јавнобележничкој канцеларији (промет непокретности, оставински поступци, овера изјава и исправа).

Потребан правник 

Пожељно брзо куцање, као и искуство у области промета непокретности или оставинским поступцима али оглас је отворен и за кандидате без радног искуства јер ће сви кандидати који уђу у ужи избор имати обуку и прилику за практичан пробни рад у јавнобележничкој канцеларији.

Извор: Стартуј 

Leave a comment