Едукативни центар за заштиту животне средине ЕДЕН, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Фондација Доц. др Милена Далмација, SmartWaterTwin пројекат из Horizon Europepoziva, као и BEuSED пројекат ИДЕЈЕ – Фонда за науку Републике Србије ове године организују 26. Water Workshop (Школу за заштиту животне средине КВАЛИТЕТ ВОДА). Water Workshop 2023 ће се одржати у периоду 20-22. септембра 2023. године у форми хибридног скупа.

Water Workshop 2023

26. школа за заштиту животне средине Water Workshop 2023

Едукативни центар за заштиту животне средине ЕДЕН у сарадњи са Фондацијом Доцент др Милена Далмација додељује 40 бесплатних котизација за студенте основних, мастер и докторских студија за учешће на Water Workshop 2023.

Скуп активности кроз које се реализује Школа за заштиту животне средине деценијама представља својеврсни отворен простор за стручна тумачења, доказе засноване на истраживању, размену искустава и различитих ставова и простор у ком се рађају нове идеје за унапређење друштва у целини.

За ову годину одабране су теме: квалитет вода за рекреацију, Smart Water Summer Форум: Управљање отпадним водама-допринос ресурсној ефикасности и независности, BEuSED Форум: Концепт интегрисаног приступа управљања седиментом кроз неxус земљиште-вода-седимент.

У оквиру школе биће организован и CPD курс под називом Практични аспекти пречишћавања отпадних вода и примери из праксе.

Циљеви у области квалитета вода постижу се сарадњом академске и стручне заједнице. Ова сарадња је двосмерна. Јачање капацитета и преношење знања са једне стране и искуства са друге стране основна је сврха Школе за заштиту животне средине.

Пријавни листови

Детаљније информације

Leave a comment