Планирање и управљање регионалним развојем (претходно акредитован као Регионалне политике и развој) је студијски програм на мастер академским студијама, развијен на Департману за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду као мултидисциплинарни програм који се бави економским, друштвеним, архитектонским, урбанистичким и управљачким аспектима одрживог регионалног развоја. Осмишљен је да се надовеже на различите програме основних и дипломских академских студија, како Факултета техничких наука тако и целог Универзитета, а истовремено је намењен и особама запосленим у различитим градским, покрајинским и републичким институцијама које се баве просторним планирањем, управљањем и развојем региона.

Да ли те занимају ове студије?

Упис
За упис на мастер академске студије могу конкурисати лица са завршеним одговарајућим основних академским студијама у трајању од три године и које вреде најмање 180 ЕСПБ за студијске програме које трају две године, односно у трајању од четири године и које вреде најмање 240 ЕСПБ за студијске програме које трају једну годину и које вреде најмање 60 ЕСПБ.

Све остале информације потражите ОВДЕ.

Leave a comment