Приликом избора професије треба имати јасно на уму снове и идеале које имамо за ту професију, као и лични циљ који желимо да поставимо.

Изабрати професију један је од најтежих и првих великих животних корака за младе људе. Избор професије треба да се заснива на нашим интересовањима, на нашим циљевима и помало емоцијама. Изван тога, професија коју одаберемо треба бити усклађена са нашом природом. Уз то, реалност која нас окружује неминовно нам сведочи да за професију треба бирати занимање које ће једног дана омогућавати стицање прихода. Стога, је потрага за идеалном професијом често мукотрпан, и понекада недостижан подухват. Правничка професија по правилу је резервисана за часне људе који верују у своје знање и у себи, имају вољу да се усавршавају и спремност да се жртвују. Које су то предности и зашто се треба опредилити за ову професију?

ТЕЖЊА КА ОСТВАРЕЊУ ПРАВИЧНОСТИ

Многи лаици рекли би “право је правда” и стога је правничка професија апсурдна зато што правде на свету никада нема онолико довољно да би смо рекли да живимо у праведном свету. Овај текст није теоријскоправни, па циљ није разматрање теорија о правним вредностима нити о циљу права. Једна универзална тежња у друштву и у праву свакако јесте остварење правде. Да ли се то апсолутне правде може достићи? То је питање које са пуно опреза треба размотрити. Ипак, право је једна од грана права која омогућава да се у односу међу људима досегне до оног појма правичности у друштву о коме говори стара латинска изрека “часно живети, другога не оштетити, свакоме своје доделити”. Делује да у свакодневним односима не видимо остварење ове изреке, али над сваким правним практичаром као замишљени омофор изнад главе стоји ова стара изрека као подсвесна тежња у његовом поступању. Такође, иако увек не можемо правом остварити апсолутну правду, право је први и основни регулатор разноврсних друштвених односа. Без права, не би смо могли ни да помислимо о појмовним категоријама као што су ред, сигурност и једнакост.

ДИМЕНЗИОНАЛНОСТ ПРАВА

Традиционално гледано, право би било резервисано за свестране људе који имају широки спектар интересовања. Ово је важно зато што правна наука није једносмерна улица. Правна наука повезана је са многим другим наукама зато што регулише многобројне и разноврсне друштвене и друге односе. Она је највише повезана са другим друштвеним наукама попут филозофије, психологије и социологије.
Вишедимензионалност права се не огледа само у повезаности права са друштвеним наукама, већ и са другим наукама. Да би се правом регулисали неки од основних међуљудских и професионалних односа, један правник мора да поседује разноврсна знања. Рецимо, правник који се бави ауторским правом и интелектуалном својином неминовно мора да поседује основна знања о аутоским делима и интелектуалним творевинама. Правник који се бави привредом мора бити упознат са основним економским појмовима и токовима. Правник кривичар нужно поседује криминалистичка знања, док правник који се бави грађанским правом све више мора да се упознаје са основним појмовима дигитализације која полако, али сигурно, осваја нашу свакодневицу.

ЛИЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Било коју професију да одаберете, лични раст и развој, као и вишегодишње усавршавање једни су од првих приоритета. У праву овај процес јесте неопходан како бисте били успешни и истакнути у професији. Наравно, овај процес подразумева велики број успона и падова, као и повремена преиспитивања наше одлучности и спремности. Преиспитивање наше одлучности и спремности научиће нас да се боримо да будемо бољи и да кроз процес искушења доживимо сатисфакцију. То значи да на том путу могу опстати само најупорнији и највреднији. За оне који се, без обзира на искушења и препреке, определе да следе овај пут, резултат неће бити само њихов професионални раст и развој, већ и лични раст и развој.
Уколико неко има вољу за учењем и усавршавањем, за спознајом истине, као и стицањем шире друштвене слике, право је професија која му све те могућности ставља на располагање.

ПРОФЕСИЈА ЧАСТИ И ИНДИВИДУАЛИЗМА

Многи би можда лаички помислили да је право професија која нас учи лукавству. Насупрот томе, сматрам да нас право учи суочавању са светом каквог познајемо. Право је професија која нас учи да библијски будемо “мудри као змије, а безазлени као голубови”. Поред тога, право је професија која нам за оружје даје широк спектар научних и животних знања која можемо стећи. Зато, треба одабрати професију у којој прави човек може постати ратник светлост са мудром речју као оружјем.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА СЕКУЛИЋ
ИЗВОР: UNSPLASH.COM

Leave a comment