Факултет техничких наука, Универзитета у Новом Саду расписао је Конкурс за упис у прву годину основних академских/струковних студија. У школску 2023/24. годину може да се упише укупно 2684 студента од којих 1483 на терет буџета а 1201 као самофинансирајући студент.

Почеле су пријаве! 

Будући студенти највећег факултета у региону могу да изаберу један од 27 студијских програма основних академских студија или један од два студијска програма основних струковних студија.Услов за упис, поред завршене четворогодишње средње школе је и положен одговарајући пријемни испит. Приликом пријављивања, кандидати прилажу сведочанства сва четири разреда средње школе, диплому о стеченом средњем образовању, личну карту и доказ о уплати трошкова за организовање пријемног испита.

Комплетан процес пријаве на конкурс се врши електронски, путем сервиса за пријем кандидата:  http://prijemni.ftn.uns.ac.rs, а кандидати имају право да се пријаве на највише пет студијских програма и тиме упетоструче могућност уписа на Факултет. Након што кандидат поднесе пријаву, врши се провера унетих података, додељује јединствени конкурсни број и кандидат се обавештава о успешности његове пријаве.

Пријемни испити су организовани у три дана: 26., 27. и 28. јуна по унапред дефинисаном распореду који је наведен у Конкурсу. Након објављивања прелиминарних ранг листа кандидати имају прилику да жалбе на број остварених бодова поднесу такође електронским путем. По објављивању коначних ранг листа кандидатима ће на веб налогу писати тачно време уписа односно прозивки.Матурантима је 24/7 доступна фејсбук група Бићу студент ФТН – упис 2023 помоћу које, у најкраћем року могу добити све потребне информације које се тичу уписног процеса.

Такође, све детаље и описе студијских програма будући студенти могу да прочитају на сајту ФТН-а http://ftn.uns.ac.rs/upis.

Leave a comment