Потребан је пословни секретар. 

Да ли би радио у администрацији?
 • Правовремено прослеђивање потребних информација надређенима, сарадницима или клијентима
 • Заказивање састанака и евиденција њиховог распореда, времена и места њиховог одржаАвања
 • Одговарање на директне или телефонске упите
 • Дочекивање и услуживање клијената, пословних партнера, запослених и др. који су дошли код руководиоца
 • Примање и слање дневне обичне и е-маил поште и вођење евиденције о томе
 • Писање пословних дописа и писама према добијеним упутствима, попуњавање различитих формулара, образаца и сл.

Вештине:

 • Савесност и педантност
 • Комуникативност и љубазност
 • Способност веште вербалне и писане комуникације
 • Упорност и стрпљивост
 • Предузимљивост, организованост
 • Промишљеност, поверљивост, одмереност и дискретност
 • Поседовање основног знања рада на рачунару (али и познавање принципа рада на факсу, скенеру, фотокопир машини и сл.)
 • Познавање дактилографије и пословне кореспонденције
 • Знање енглеског језика, пожељно и више страних језика.

Рок пријаве је 15.6.2023.

Извор: Инфостуд

Leave a comment