Због ширења пословних активности, тражимо појачање на позицији:

 • Сарадник за опште послове

Београд (1 извршилац)

Да ли те занима овај посао?

Задаци:

 • Прати и контролише трошкове у вези са техничким одржавањем и набавкама
 • Организује набавку и води евиденцију опреме за рад запослених (рачунари, телефони, итд.)
 • Учествује у складиштењу основних средстава, организацији пописа и селидбама
 • Сарађује са обезбеђењем у вези са ценама услуга и дефинисањем извршиоца
 • Евидентира и прати уговоре са ЕПС-ом и Србија Гас-ом у оквиру свог домена рада
 • Управља пословима одржавања и организовања возног парка, као и оптимизацијом броја возила
 • Организује набавку нових и продају половних возила
 • Израђује месечне планове регистрације возила и прикупља потребну документацију
 • Израђује планове и прикупља понуде за набавку ОМВ картица, leasing и припрема за прву регистрацију
 • Обавља требовање, годишњу замену и евиденцију ОМВ картица
 • Организује законски обавезне обуке за професионалне возаче
 • Координише рад са осигуравајућим кућама и leasing компанијама

Услови:

 • ВС, ВСС (економског или сродног усмерења)
 • Три године искуства на истим или сличним пословима
 • Познавање енглеског језика
 • Одлично познавање MS Office пакета
 • Возачка дозвола Б категорије (активан возач)

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

У процесу селекције кандидати неће бити непосредно нити посредно дискриминисани у односу на здравствено стање, односно инвалидност, пол, боју коже, старост, националну припадност, вероисповест, брачни статус, сексуално или политичко опредељење, чланство у различитим организацијама или неко друго лично својство.

Слањем пријаве кандидат даје сагласност да се његови лични подаци обрађују у процесу селекције у складу са Законом о заштити података о личности.

Рок пријаве је 3.6.2023. године.

Извор: Инфостуд

Leave a comment