Корпорацију “Енрон” сви су препознавали по њеном великом тржишном успеху, а данас је везујемо за једну од највећих рачуноводствених превара у историји. 

извор: bcc.com

Велики тржишни гигант корпорација “Енрон” рано је постигла свој успех на тржишту у пружању енергетских услуга. Врло рано је корпорација остварила и свој крах на тржишту, само двадесетак година након оснивања. Ова корпорација није ни у једном тренутку показала губитак, већ је преко лажних рачуноводствених извештаја изазвала такозвани “Енрон” скандал. Тиме је банкротство ове корпорације постало типичан пример за банкротство које је узроковано одговорношћу чланова управе.

О КОРПОРАЦИЈИ

Енрон корпорација настала је спајањем, односно повезивањем више два друштва 1986. и седиште јој је било у Хјустону у Тексасу. Кенет Леј који је био инцијатор повезивања касније је постао генерални директор и председник корпорације. Као корпорација “Енрон” је убрзо постигао успех на тржишту тако што је био наметнут као добављач енергије и гаса. Када је било речи о снабдевању енергијом и гасом, “Енрон” је представљао бренд на тржишту.  Своје услуге пружала је широм света. Ова корпорација била је позната по свом убрзаном успеху и по томе што је била склона томе да ступи у бројне пројекте. Деведесетих година на основу одлуке Конгреса, “Енрон” губи искључиво право да управља својим гасоводима. Отуда се од трговца и добављача трансформише у посредника између произвођача и купаца гаса. На тај начин “Енрон” је убрзо завладао тржиштем, а корпорација је била спремна да отвори тржиште за било коју врсту робе. Врхунац је било отварање електронске платформе преко које је ова корпорација вршила склапање послова у износу од преко 2, 5 милијарди долара. Уз то, идејне творце оваквих видова трговине и истакнуте раднике, ова корпорација је унапредила до места директора, односно до позиције чланова управљачке структуре попут Скилинга и Фастоуа.

извор: internationalbanker.com

ОДГОВОРНОСТ У КОРПОРАЦИЈИ

Зависно од правног система, у компанијском праву присутна је тенденција за постављањем одговорности чланова управе за крах једне корпорације. У нашем праву та одговорност се огледа кроз институт посебних дужности који имају поједини чланови управе, кроз пробијање правне личности, као и побијање правних радњи стечајног дужника. Сви ови институти имају за циљ да се у појединим ситуацијама одузме дејство правним радњама које су ишле на штету друштва, односно корпорације, или да се сама штета која настаје по повериоце или по привредно друштво они наплате од оних чланова друштва, односно управе који су ту штету узроковали. Такве тенденције можда се и јаче остварују у америчком праву. Суштина одговорности чланова управе за крах једног привредног друштва или корпорације заснива се на чињеници да њихове одлуке јесу један од кључа за успех пословања, те да им и сама позиција оставља простор за злоупотребе. Одговорност директора и чланова управе може се кретати и до кривичне одговорности у случају банкроства привредног друштва или корпорације.

СУШТИНА “ЕНРОН” СКАНДАЛА

Као што је то и природно у пословању, са порастом конкурентоности на тржишту, доста је теже сачувати своју позицију на истом и успех у пословању. Тако је и ова корпорација са порастом конкуренције запала у финансијске проблеме. Управа друштва је тада имала могућност да неуспех призна и можда пронађе начина за опстанком на тржишту, али се за то није определила. Управа се определила за коришћење специфичне рачуноводствене методе где су се књижили будући добици у текуће билансе успеха чиме се стварао привид остваривања великог профита. С обзиром да су “проблематичну имовину” на повезана друштва, а иста није била књижена у “Енроновим” књигама, губици су изгледали много мањи него што јесу. А били су једни од највећих у историји, банкротсво “Енрона” износило је 63,4 билиона долара, док су саме акције опале на 0,61 долара. Чињеница је да је читава управа била повезана у овакве недозвољене рачуноводствене операције, док су саму кривицу хтели у потпуности да пребаце на њиховог ревизора и консултанта Артура Андерсена.

извор: houstoncronicle.com

ПОСЛЕДИЦЕ

Банкротство ,,Енрона” представљало је велики шок за тадашње тржиште и Вол стрит. Након завршетка банкротства, покренути су постпци против бивших чланова руководства и финансијских институција које су знале за преварна поступања чланова руководства. Ако бисмо самог оснивача “Енрона” Кенет Леј, Фаустоа и Скилинга као касније представнике руководства приликом оснивања онлајн трговачке платформе, вредно је спомена да је само Фаустоу признао кривицу. Кенет Леј није дочекао извршење казне од 45 година затвора, Скилинг је издејствовао смањење казне.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА СЕКУЛИЋ

Leave a comment