Уметничко образовање Чаробна фрула, запошљава стручног музичког сарадника за рад са децом предшколског и школског узраста.

Да ли сте из музичке струке?
Опис посла – рад са децом у мањим и већим групама, узраст деце од 3 до 7 година, рад са децом у предшколским установама. Обавезна диплома факултета музичке уметности, одсек клавир, педагогија, вокално инструментални одсек, музикологија, етномузикологија, композиција. На конкурс се могу пријавити и студенти завршних година или мастер студија. Број радних дана – 4 дана у недељи, време од 9х до 14х. Могућност напредовања и сталног радног односа. Потребно послати CV  и уживо доћи на интервју.
Рок за пријаву је 23.6.2023.
Извор: Инфостуд

Leave a comment