У складу са Чланом бр.76. Закона о науци и научним истраживањима као и Законом о раду Републике Србије Истраживачко развојни институт ИЕМБ Београд расписује КОНКУРС.
  • Научни саветник (изабран у звање);  Број извршилаца 1

Научни саветник
Услови:
  • Научно звање научни саветник
  • Познавање најмање једног светског језика
Пријаве доставити електронским путем.
Све информације могу се добити на телефоном.
Рок за пријаву је 7.6.2023.
Извор: Инфостуд 

Leave a comment