По завршетку основних академских студија студенти се, могу уписати и на дипломске, односно – мастер студије. Мастер студије – Менаџмент у услужном бизнису омогућују студентима да успешно изучавају услужне организације, њихов менаџмент и екстерно пословно окружење и тако суштински спознају холистички оквир менаџмента услуга.

Да ли те занимају ове студије?

Савладавањем дипломских (мастер) студија – студенти су оспособљени да разумеју специфичност разних услужних организација и да њима успешно управљају. Осим тога, студенти су оспособљени да наставе школовање на докторским студијама у области менаџмента и бизниса.

Студије трају две године, а планом и програмом је предвиђено полагање дванаест испита – осам у првој и четири у другој години студија. На крају, потребно је написати и одбранити завршни мастер рад. Завршетком мастер студија стиче се 120 ЕСПБ.

Након остварених 180 ЕСПБ на основним академским студијама и 60 ЕСПБ на првој години мастер студија, студенти стичу академско звање – дипломирани менаџер, а након успешно завршене и друге године мастер студија и остварених још 60 ЕСПБ, студенти стичу академски назив, мастер-менаџер.

На мастер студије могу се уписати кандидати са завршеним трогодишњим и четворогодишњим академским студијама, с тим што кандидати са завршеним трогодишњим студијама похађају обе године мастер студија, а кандидати са завршеним четворогодишњим академским студијама похађају само другу годину мастер студија

Структура студијског програма 

Извор: Стартуј

Leave a comment