Студијски програм Ултразвучна дијагностика је програм мастер струковних студија који траје 2 године (4 семестра), завршетком се стиче 120 ЕСПБ бодова и звање струковни мастер медицински радиолог.

Да ли те занимају ове студије?

Више информација

 • мастер студијски програм Ултразвучна дијагностика обезбеђује студенту теоријска знања и практичне вештине кроз стручну праксу и одговарајућу употребу технологија из области ултразвучне дијагностике која је од кључне важности за квалификоване струковна медицинске радиологе
 • велики фонд часова стручне праксе представља приоритет овог студијског програма
 • похађањем овог програма студенти ће савладати и успешно применити поступке ултразвучних дијагностичких метода над пацијентом, који се користе у случају различитих патолошких стања
 • познати предавачи из области радиологије пренеће студентима своја знања
 • омогућено је усавршавање свих оних који су у радном односу у овој области, а желе да прошире знања и стекну нове вештине
 • развијање организационих и лидерских вештина у оквиру здравственог тима и здравственог система
 • усклађеност Наставног плана и програма са студијским програмима сродних високошколских установа у земљама ЕУ, што доприноси већој мобилности студената
 • могућност наставка студија започетих на другој високошколској установи, уз признавање положених испита у складу са Наставним планом и програмом Школе
 • преквалификација за студенте који су завршили мастер струковне студије на другој високошколској установи (признавање положених испита у складу са Наставним планом и програмом Школе)
  Погледајте наставни план и програм

Шта ћете практично научити на студијама:

 • технике очитавања ултразвучних снимака
 • знања за самостално и компетентно вођење процеса пријема пацијента и потребне медицинске документације
 • поступке обуке и преношења знања
 • знања о ускостручним појмовима из области ултразвучне дијагностике
 • техникама рада са различитим софистицираним инструментима и апаратима
 • контрола квалитета
 • способности планирања
 • способности управљања догађајима и ризицима

Где се обавља стручна пракса и могућности запослења:

 • институти
 • опште и специјалне болнице
 • клинике и поликлинике
 • домови здравља
 • специјалистичке ординације
  Наставна база која нас је у највећој мери подржала у извођењу овог студијског програма и коју са поносом истичемо је КБЦ ‘’Др Драгиша Мишовић’’.

Извор: Стартуј

 

Leave a comment